Izmaiņas suņu reģistrēšanas kārtībā nav gaidāmas – Suņu reģistrēšana jāveic līdz 2017.gada 1.janvārim

Saeima ceturtdien, 8.septembrī, pieņēma lēmumu nenodot izskatīšanai parlamenta komisijās grozījumus Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja ļaut suņu obligāto apzīmēšana ar mikroshēmu (čipošanu) veikt ne tikai veterinārārstiem, bet arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektoriem un dzīvnieku patversmju darbiniekiem, tādejādi padarot suņu apzīmēšanu un reģistrāciju pieejamāku suņu īpašniekiem, īpaši lauku reģionos.

Vienlaikus Zemkopības ministrija atgādina, ka obligātā suņu apzīmēšana ar mikroshēmu un suņa reģistrācija Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē jāveic līdz 2017.gada 1.janvārim. Ja prasība netiks izpildīta, kontrolējošās iestādes – PVD un pašvaldības policija – varēs uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir 7–210 eiro, juridiskajām personām – 15–350 eiro.

Praktizējoši veterinārārsti, tāpat kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu, tādejādi Zemkopības ministrija aicina veterinārārstu par suņu apzīmēšanas un reģistrācijas darbībām prasīt dzīvnieku īpašniekiem segt samērīgas izmaksas un skaidrot, par kādiem pakalpojumiem samaksa tiek iekasēta. Savukārt dzīvnieku īpašniekiem iesakām pašiem savlaikus interesēties un meklēt izdevīgāko piedāvājumu un pakalpojuma cenu starp praktizējošajiem veterinārārstiem.

Kā reģistrēt suni LDC datubāzē

  • Sunim ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (čipotam), ko var veikt tikai praktizējošs veterinārārsts.
  • Sunim ir lolojumdzīvnieka pase vai mājas (istabas) dzīvnieku pase, ko izsniedz tikai praktizējošs veterinārārsts. Līdzšinējā vakcinācijas apliecība ir jānomaina pret pasi.

Praktizējošam veterinārārstam izsniedzot pasi, ja nav pienācis noteiktais laiks revakcinācijai pret trakumsērgu, piespiedu pārvakcinācija pret trakumsērgu nav jāveic. Nākamās revakcinācijas termiņu praktizējošs veterinārārsts nosaka saskaņā ar vakcīnas lietošanas instrukciju. Šajā gadījumā dzīvniekam vienlaikus būs divi dokumenti – vakcinācijas apliecība ar derīgo trakumsērgas vakcināciju un pase ar atzīmi par veikto apzīmēšanu ar mikroshēmu. Laikā, kamēr dzīvniekam ir divi dokumenti, ar suni nedrīkst doties ārpus Latvijas teritorijas.

  • Ja suns ir apzīmēts ar mikroshēma un sunim ir pase, to LDC reģistrēt var:
  1. praktizējošais veterinārārsts,
  2. pats suņa īpašnieks,
  3. vietējā pašvaldība, ja tā sniedz šādu pakalpojumu (to savlaikus ieteicams noskaidrot pašiem dzīvnieku īpašniekiem).
  • Dzīvnieka īpašniekam, reģistrējot suni datu bāzē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un dzīvnieka pase.

Lai suns tiktu piereģistrēts datubāzē, dzīvnieka īpašniekam ir jāsamaksā LDC reģistrācijas maksa 7,11 eiro – saskaņā Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta noteikumi Nr.880, 17.09.2013.).

Praktizējošs veterinārārsts ir tiesīgs iekasēt maksu par sniegto pakalpojumu saskaņā ar konkrētā praktizējošā veterinārārsta cenrādi. Tāpat praktizējošais veterinārārsts iekasēs samaksu arī par pases aizpildīšanu un izsniegšanu saskaņā ar savu cenrādi.

Plānotās izmaiņas

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un plāno iesniegt valdībā grozījumus Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādī, samazinot maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē no 7,11 uz 3,50 eiro. Arī dzīvnieku patversmes suņus varēs reģistrēt bez maksas, ja valdība šo ieceri atbalstīs. Maksas samazinājums iespējams, jo LDC pašlaik pārskata iekšējās procedūras un procesus, lai nodrošinātu to, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieki un vairāk nekā 20 tūkstoši LDC autorizētie lietotāji, izmantojot LDC portāla iespējas, paši varētu reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē no 2016.gada 1.novembra. Iecerēts, ka paši dzīvnieka īpašnieki reģistrāciju varēs veikt arī vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu saskarnēs no 2017.gada 1.janvāra.

Informācijas avots: ZM