Šķirnes suņu prāta spēju veidi

Izmantota Stenlija Korena grāmata „Suņu prāta spējas” /The Intelligence of Dogs is a book on dog intelligence by Stanley Coren, a professor of psychology at the University of British Columbia in Vancouver/.

1) Adaptīvās spējas

Ko suns spēj darīt savā labā, pielāgošanās apkārtējai videi, piem.,vieta bara hierarhijā, barības un teritorijas iegūšana, pārošanās un mazuļu audzināšana, pielāgošanās konkrētiem dzīves apstākļiem pie saimnieka

2) Paklausības jeb darba spējas

Ko suns spēj darīt cilvēka labā. Spēja saprast, ko cilvēks māca, un suņa motivācija izpildīt prasīto. Runa ir ne tikai par saprātu, bet arī par suņa personību, vēlmi izpatikt cilvēkam

3) Instinktīvās spējas (Autors lieto terminu šaurā nozīmē, attiecinot uz suņu šķirņu funkcionālo specializāciju. Plašā nozīmē „instinktīvās spējas” nozīmē jebkura veida iedzimtas spējas)

Suņu šķirņu specializētās spējas (putnu suņiem, alu suņiem, ganu suņiem, cīņas suņiem, vēja suņiem, terjeriem, pēddziņiem, utt.), kas ar minimālu apmācību ļauj labi veikt konkrētu funkciju

4) Dažādu spēju veidu mijiedarbība

Adaptīvās spējas un instinktīvās spējas ir apgriezti proporcionālas. Jo viens rādītājs augstāks, otrs zemāks. Suns ar izteiktām instinktīvām spējām ir piemērots specifiskajai videi un funkcijai no dzimšanas, bet tam grūti piemēroties citiem apstākļiem. Suņu šķirnes bez izteiktām specializētām funkcijām spēj labi pielāgoties un darboties mainīgā vidē

S e c i n ā j u m s

Izvēloties suņu šķirni:

  • ja izvēlaties šķirni ar izteiktām instinktīvām spējām, tai jābūt piemērotai jūsu konkrētajai situācijai un plānotajai suņa funkcijai
  • šķirne ar zemu instinktīvo spēju līmeni (un augstu adaptīvo) spēs pielāgoties dažādiem apstākļiem
  • augstas darba/paklausības spējas var mīkstināt teorētisku nesaderību

Un tabuliņa par atsevišķo suņu šķirņu prāta spējām: The Intelligence Ranking