Rekvizīti

Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa
PVN reģ. Nr. 40008048503
Rīga, Mežapurva iela 2, LV-1064

AS “Citadele banka”
SWIFT (BIC): PARXLV22
Konts: LV66PARX 0000575561012

AS “Swedbank”
SWIFT (BIC): HABALV22
Konts: LV95HABA 0551003865018

AS “SEB banka”
SWIFT (BIC): UNLALV2X
Konts: LV38UNLA0055000269948