Arī 2016. gadā atbalsti “Labās mājas” ziedot.lv portālā

Liels, sirsnīgs, astains un ķepains paldies visiem 2015. gada ziedotājiem, kuri “Labo māju” atbalstu veica ar ziedot.lv portāla starpniecību! Kopīgiem spēkiem gada laikā tika saziedoti EUR 9940,10!

Arī šogad atbilstam labdarības organizācijas Ziedot.lv prasībām un priecāsimies, ja turpināsiet savu atbalstu ar portāla starpniecību. Aicinām pievērst uzmanību, ka portālā ir mainīts projektu izvietojums un palīdzība “Labajām mājām” tagad būs atrodama šeit.