Par mums

Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” tika reģistrēta 2000. gada 16. februārī.

Šobrīd biedrība ir izaugusi par pieredzē ļoti bagātu Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju. Biedrība ir WAP (World Animal Protection) biedrs un  EU Dog & Cat Alliance (Eiropas Savienības suņu un kaķu alianse) biedrs. Biedrības pārstāvis ir Latvijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvā. Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs.

Kopš 2005. gada biedrībai “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” pamatuzdevumi ir:

  • bez pajumtes un aprūpes palikušo dzīvnieku glābšana un dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšana;
  • līdzdalība Latvijas normatīvo dokumentu izstrādē, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzības nodrošinājumu, un cietsirdības gadījumu pret dzīvniekiem izskatīšana;
  • sabiedrības informēšana un izglītošana par dzīvnieku labturības nosacījumiem.

Biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” uzturētā dzīvnieku patversme “Labās mājas” darbojas pēc “no-kill shelter” principa. Suņi un kaķi patversmē nonāk no visas Latvijas un dzīvo šeit tik ilgi, kamēr viņiem tiek atrasti jauni un gādīgi saimnieki.