Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” tika reģistrēta 2000. gada 16. februārī.

Biedrības pamatuzdevumi ir:

  • bez pajumtes un aprūpes palikušo dzīvnieku glābšana un dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšana;
  • līdzdalība Latvijas normatīvo dokumentu izstrādē, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzības nodrošinājumu, un cietsirdības gadījumu pret dzīvniekiem izskatīšana;
  • sabiedrības informēšana un izglītošana par dzīvnieku labturības nosacījumiem.
Ja vēlaties kļūt par “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupas” biedru, šeit varat iepazīties ar iestāšanās kārtību. Ar pilniem biedrības statūtiem varat iepazīties šeit.

Šobrīd biedrība ir izaugusi par pieredzē ļoti bagātu Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizāciju. Biedrība ir World Animal Protection (WAP)  biedrs un  EU Dog & Cat Alliance biedrs. Biedrības pārstāvis ir Latvijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvā. Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs.

Kopš 2005. gada biedrībai “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” uzturētā dzīvnieku patversme “Labās mājas” darbojas pēc “no-kill shelter” principa. Suņi un kaķi patversmē nonāk no visas Latvijas un dzīvo šeit tik ilgi, kamēr viņiem tiek atrasti jauni un gādīgi saimnieki.

Vēsture

Biedrība “Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” kā dzīvnieku mīļotāju un domubiedru grupa tika reģistrēta 2000. gada 16. februārī. Kopš 2016. gada novembra Rīgas pilsētas būvvalde ir piešķīrusi patversmei “Labās mājas” jaunu juridisko adresi – Mežapurva iela 2, LV-1064 (agrāk – Juglas iela 18F). Organizācijas biedri dzīvnieku aizsardzības jomā aktīvi darbojas jau kopš 1995.gada un šobrīd tā ir izaugusi par daudzskaitlīgu un pieredzē bagātu dzīvnieku aizsardzības organizāciju Latvijā.

Biedrība par saviem uzdevumiem ir noteikusi dzīvnieku tiesību aizsardzību, patversmju uzturēšanu, sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos, kā arī likumdošanas sakārtošanā Latvijā ar šiem jautājumiem saistītās jomās. Ikdienā tiek izskatīti neskaitāmi ziņojumi par cilvēku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Latvijā.

Vēl pirms biedrības oficiālās reģistrācijas dienas, 1999. gada jūnijā mūsu aktīvisti nodibināja pirmo suņu patversmi Latvijā, kas atradās Rīgā, Juglas ielā 18. Juglas suņu patversmē kopš tās izveidošanas līdz patversmes atstāšanai 2011. gada beigās patvērumu un jaunus saimniekus ir atraduši vairāk kā 4000 pamesto, traumēto un bez saimnieka palikušo suņu un kucēnu. Visus šos gadus patversmes aprūpē nonākušajiem suņiem tika nodrošināta mājvieta, barošana un aprūpe, ārstēšana, vakcinācija, sterilizācija, socializācija, rehabilitācija, kā arī jaunu saimnieku meklēšana. Patversmē Juglā regulāri tika organizētas tikšanās ar jauniešu grupām skolu un citu mācību iestāžu izglītojošo projektu ietvaros.

Divpadsmit patversmes pastāvēšanas gados tā bija pierādījuši savas eksistences lietderību, Juglas suņu patversme kļuva pazīstama visā Latvijā. Patversmei izdevās ik gadu izglābt un jaunus saimniekus atrast vairāk nekā 250 suņiem. Patversme darbojās tikai pateicoties ziedojumiem, tās darbību atbalstīja Zviedrijas dzīvnieku aizsardzības organizācija “Baltic Animal Care”, Kolliju portāls, SIA “Zoo centrs”.

Patversme bija izvietota uz 1300 kv.m. neliela zemes gabala, kas tika nomāts no zemes īpašniekiem. Uz šī zemes gabala atradās apjumti 14 suņu sprosti, kuros izvietotas suņubūdas, un izbijis koka šķūnis, kas pārbūvēts par nelielu ēku, kurā tika izmitināti kucēni un suņi, kuri nevar dzīvot āra sprostos ziemas apstākļos, kā arī izveidota telpa patversmes dokumentācijas uzglabāšanai un virtuvīte. Tika izveidoti četri pastaigu laukumi, kas palīdzēja nodrošināt suņu fiziskās aktivitātes. Atbilstošos laika apstākļos kucēni uzturējās atsevišķā pastaigu laukumā.

2003. gadā Biedrība ieguva tiesības apsaimniekot Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmi, kas atradās Stopiņu novada Līčos. Pateicoties Biedrības iniciatīvai, jau 2003. gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē ar Rīgas domes Vides departamenta atbalstu Rīgā tika uzsākta bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programma “noķer-sterilizē-atlaiž” praktiskā realizācija, tādējādi humāni samazinot pilsētas bezsaimnieka kaķu skaitu. Humāni īstenojot Dzīvnieku aizsardzības likumā ietvertās mājas (istabas) dzīvnieku labturības normas, bija izdevies tuvināt arī pilsētas patversmes darbību labas prakses principiem. Līdz patversmes apsaimniekošanas termiņa beigām 2010. gada maijā, lielākā daļa šajā patversmē nonākušo suņu tika pārvesti uz biedrības uzturēto suņu patversmi Juglā, lai tādējādi atbrīvotu vietas pārslogotajā pašvaldības patversmē un nepieļautu komunikablu un adekvātas uzvedības dzīvnieku eitanāziju.

Patversmē suņiem tika nodrošināta pagaidu mājvieta, to vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša barošana, veterinārmedicīniskā aprūpe, vakcinācija, sterilizācija, rehabilitācija. Suņu uzturēšanās laiks patversmē netika ierobežots.

Juglas suņu patversme tika atstāta 2011. gada decembrī, kad tika veiksmīgi pabeigta biedrības jaunās dzīvnieku patversmes “Labās mājas” būvniecība un visi tās iemītnieki tika pārvesti uz jaunām un gaišām telpām.

Biedrība sniedz pakalpojumus vairākām Rīgas rajona pašvaldībām dzīvnieku izmitināšanā un aprūpē dzīvnieku patversmē “Labās mājas”, kā arī bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles “noķer-sterilizē-atlaiž” praktiskā realizācijā.