Nodokļu atlaides

Ziedojot biedrībai “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”, privātpersonām un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi, jo organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

Fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma. Atlaides iespējams saņemt, iesniedzot ikgadējo iedzīvotāju ienākuma deklarāciju.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem (juridiskām personām):

Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

1. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
2. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
3. samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3. veidu – ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm.

Informācijas avots: Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa (www.vid.gov.lv).