Nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” atbalsts “Labajām mājām”

2012.gada 21. decembrī  starp nodibinājumu „ Borisa un Ināras Teterevu fonds”  un biedrību „ Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” noslēgts līgums par grantu piešķiršanu projektam „Atbalsts dzīvnieku patversmei „ Labās mājas” 2013-2015” .

Liels paldies nodibinājumam  „ Borisa un Ināras Teterevu fonds” par ticību „ Labo māju” darbam!