Labdarības orientēšanās sacensības “Robins mežā” rudens posms 08.10.2017.

 

Programma

11:00 – 12:00 – Reģistrācija

12:00 – 12:15 – Sacensību atklāšana

12:15 – 14:30 – Sacensības visās dalībnieku kategorijās

14:30 – 15:00 – Atpūta: siltas tējas un zupas baudīšana, suņu kūka, ekskursijas pa patversmi, stafetes un mini konkursi

15:00 – Sacensību noslēgums, apbalvošana un loterija

Programma var atšķirties no plānotās atkarībā no dalībnieku skaita.

Sacensību vadītājs: Mārtiņš Daugulis

 

Dalībnieku kategorijas

„Es un mans suns mežā” – 1 dalībnieks ar suni (dalībnieka suns)

„Es un patversmes suns mežā” – 1 dalībnieks ar suni (patversmes suns)

„Komanda mežā” – no 2 līdz 4 dalībniekiem ar suni (dalībnieka vai patversmes suns) vai bez suņa

„Ģimene mežā” – pieaugušais(-ie) un bērns(-i), kopā līdz 4 dalībniekiem, ar suni (dalībnieka vai patversmes suns) vai bez suņa

„Mazais izmeklētājs – Robinam pa pēdām” – piedzīvojumu trase ar orientēšanās elementiem, ģimenēm ar bērniem līdz 10 gadu vecumam. Trasē būs jāveic dažādi uzdevumi, lai palīdzētu Robinam atrast pazudušo spēļmantiņu.

 

Dalība sacensībās pateicībā par ziedojumu

10 EUR kategorijās – „Es un mans suns mežā”, „Es un patversmes suns mežā”, „Mazais izmeklētājs – Robinam pa pēdām”

20 EUR kategorijās – „Komanda mežā”, „Ģimene mežā”

Dalības maksa / ziedojums jāveic sacensību norises dienā pie reģistrācijas.

_DSC8360

 

Informācija dalībniekiem, kuri sacensībās vēlas piedalīties ar savu suni

Sacensībās piedalīties ar savu suni varēs tikai tie dalībnieki, kuri sacensību norises dienā pie reģistrācijas varēs uzrādīt suņa vakcinācijas apliecību vai pasi, kurā uzrādīts derīgs vakcinācijas datums.

Informācija dalībniekiem, kuri sacensībās vēlas piedalīties ar patversmes suni

Sacensībās piedalīties ar patversmes suni varēs tikai tie dalībnieki, kuri līdz sacensību dienai būs noklausījušies īpašu apmācību semināru brīvprātīgajiem palīgiem patversmē. Piesakoties kategorijā „Komanda mežā” vai “Ģimene mežā” vismaz vienam dalībniekam ir jābūt brīvprātīgā palīga apliecībai vai apmeklētam semināram, ja apliecība vēl nav saņemta.

Informācija dalībniekiem, kuriem vēl nav 18 gadi

Sacensībās piedalīties varēs tikai tie dalībnieki, kuri uz sacensībām būs ieradušies kopā ar vecākiem vai tie, kuri sacensību norises dienā pie reģistrācijas varēs iesniegt vecāku zīmi ar apliecinājumu, ka vecāki ir informēti par dalību šajās sacensībās.

_DSC8375

Pieteikšanās

Līdz 06.10.2017. (ieskaitot) sūtot pieteikumu uz robins.meza@inbox.lv.

Pieteikumā jānorāda:

– kategorija, kurā piesakās;
– dalībnieka(-u) vārds, uzvārds un dzimšanas gads;
– piesakoties kategorijā „Komanda mežā” – arī komandas nosaukums;
– piesakoties ar savu suni – suņa vārds, šķirne un vecums;
– piesakoties ar patversmes suni – brīvprātīgā palīga apliecības numurs (vai semināra apmeklēšanas gads un mēnesis). Dalībnieks sacensībās varēs piedalīties ar konkrētu patversmes suni, ja bieži dodas pastaigās ar šo suni, tad piesakoties ir jānorāda patversmes suņa vārds un cik bieži pēdējā mēneša laikā šis suns ir vests pastaigā. Ja uz vienu patversmes suni pieteiksies vairāki dalībnieki, tad priekšroka būs tam dalībniekam, kurš pēdējā mēneša laikā biežāk būs vedis pastaigā konkrēto suni. Patversmes darbinieki nepieciešamības gadījumā patur tiesības mainīt suni un dot suni, kurš vairāk ir piemērots konkrētajam dalībniekam. Kā arī, ja pieteikumā nebūs norādīts konkrēts patversmes suns patversmes darbiniekam ir tiesības dot suni, kurš vairāk ir piemērots konkrētajam dalībniekam.

..
_DSC8198

Apbalvošana

Katrā dalībnieku kategorijā apbalvos trīs labākos.

Noslēgumā būs loterija, kurā piedalīties varēs ikviens sacensību dalībnieks, kurš būs aizpildījis loterijas biļeti. Loterijas balvas tiks piešķirtas tikai tiem dalībniekiem, kuri būs uz vietas. Ja izlozētais dalībnieks nebūs uz vietas, tiks izlozēts cits veiksminieks!

Būs patīkami pārsteigumi vēl daudziem dalībniekiem!

Noteikumi

– dalībnieki un atbalstītāji nedrīkst patvaļīgi pārvietoties pa patversmes teritoriju un telpām;
– visiem suņiem jāatrodas pie pavadas – gan patversmes teritorijā, gan sacensību laikā mežā;
– dalībniekiem jācenšas nepieļaut konfliktu starp savu suni un citu dalībnieku vai patversmes suņiem;
– augumā mazus sunīšus sacensību laikā drīkst pārnēsāt tiem paredzētās somās;
– atbalstītājiem un sacensību dalībniekiem jāievēro sacensību organizētāju norādījumi un izvietotie marķējumi.

Tiekamies!

21_2280