Laimīgie stāsti

Kosmo

Bilžu sveicieni no mīlīgā Kosmo, kurš jaunajās mājās jau jūtas ka saimnieks!