Laimīgie stāsti

Fricis

Bilžu sveicieni no galantā un feinā Friča (ex Kenta)!