Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola ciemos “Labajās mājās”

Skolotāja Ilze Smilga stāstīja, ka jau 5 gadus viņas audzināmā klase vāc ziedojumus un dodas uz kādu no dzīvnieku patversmēm, lai sniegtu atbalstu dzīvniekiem. Jau 4 gadus organizē visā Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā akciju – ziedojumu vākšanu. Un tad viņas audzināmā, šogad jau 5.b klase, kopā nogādā šos ziedojumus patversmē. Esam ļoti priecīgi, ka varam palīdzēt nelaimē nonākušiem dzīvniekiem un bērni viņus redzot, aizdomājas par atbildību.