Atzinības raksts Borisa un Ināras Teterevu fonda pasākumā „Nebridis nezināsi, cik dziļš”

Juglas Dzīvnieku patversmes “Labās mājas” vadītāja Astrīda Kārkliņa saņēma Atzinības rakstu Borisa un Ināras Teterevu fonda pasākumā „Nebridis nezināsi, cik dziļš”, kur apbalvoja labākos Latvijas labdarības un brīvprātīgā darba veicējus – biedrību un nodibinājumu pārstāvjus no visas Latvijas.

Paldies Inārai un Borisam Tetereviem par uzticēšanos mums un lielo ieguldījumu Latvijas kultūras, dzīvnieku aizsardzības, senioru un invalīdu atbalstā!